zapowiedzi
  manifest

  MASZYNA KONCERTOWA to otwarty sieciowy instrument, który ma inspirować kompozytorów/rki i słuchaczy/czki, ma generować specyficzne telematyczne doświadczenie uczestnictwa publiczności w koncertach na prawach zbliżonych do wykonawców. Strona internetowa z (re)transmisją koncertów to nasz punkt wyjścia, funkcja podstawowa. Jednak elementem kluczowym projektu jest INTERAKTYWNOŚĆ/INTERPASYWNOŚĆ grających i słuchających. Może odbywać się to na wiele sposobów. MASZYNA KONCERTOWA jest narzędziem do prototypowania tego typu zdarzeń.

  "Pandemia COVID-19 ujawniła słabe strony internetowych narzędzi komunikacji muzycznej. Symptomatyczne stały się wiralowe nagrania, w których muzycy po kolei "dogrywają" swoje partie, by na końcu przedstawić nam film imitujący wspólne muzykowanie on-line. Jest to jedynie pozór sytuacji koncertowej, który niewiele zmienia – dalej pozostajemy w izolacji, w roli biernego obserwatora, a muzyka nie powstaje „na żywo”. Muzycy i publiczność, wszyscy skazani jesteśmy jedynie na mechaniczne substytuty doświadczenia koncertowego: transmisja (streaming) bądź retransmisja (odtworzenie) – jakby internet był jedynie nową formą przekazu telewizyjnego – medium, które znamy od niemal 100 lat. Jest dla nas jasne, że media sieciowe są czymś więcej niż tylko nową telewizją z funkcją VOD."

  Choć idea MASZYNY KONCERTOWEJ narodziła się w środowisku kompozytorskim, to z powodzeniem może być wykorzystywana do tworzenia sieciowych zdarzeń literackich, teatralnych, performansów, projektów wideo i innych.

  więcej...

  Jeśli jesteś twórcą/czynią możesz tu zbudować konsolę interakcji. Narzędzie to pozwoli Ci stworzyć telematyczną sytuację, w której publiczność będzie interaktywnie/interpasywnie komunikować się z wykonawcami. Możesz też zorganizować wirtualny koncert - internetową prezentację swojego utworu. Szczegóły techniczne dotyczące tworzenia konsol znajdziesz tutaj.

  Jeśli jesteś słuchaczem/czką możesz odtworzyć utwór wybranego twórcy (archiwum).

  kontakt

  MASZYNA KONCERTOWA to wspólny projekt Pracowni Telematycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu i Poznańskiego Centrum Superkompoterowo-Sieciowego, przy organizacyjnym udziale an_ARCHE NewMusicFoundation. Inicjatorami są kompozytorzy Jan Skorupa i Rafał Zapała, choć nic nie wydarzyłoby się bez synergii wielu osób:

  -
  Tomasz Baran
  programista
  -
  Ewelina Chatłas
  koordynatorka projektu
  -
  Szymon Malewski
  programista
  -
  Damian Niemir
  współtwórca koncepcji, opieka merytoryczna i techniczna
  -
  Piotr Skałecki
  programista
  -
  Jan Skorupa
  współtwórca koncepcji, opieka merytoryczna i techniczna
  -
  Zofia Stybor
  projektantka grafiki
  -
  Marcin Wałęsa
  programista
  -
  Mikołaj Węgrzynowski
  programista
  -
  współtwórca koncepcji, opieka merytoryczna i techniczna

  MASZYNA KONCERTOWA to projekt w procesie. Będzie rozwijany i doskonalony.
  info@maszynakoncertowa.art